Biểu đồ xử lý tiến độ hồ sơ

Năm:  

Tin cải cách hành chính

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng của bạn đối với hệ thống cung cấp thông tin tra cứu thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân Huyện Hiệp Hòa?


Bình chọn      Xem kết quả

Biểu đồ xử lý tiến độ hồ sơ

Năm: